İŞE ALIM SÜREÇLERİ
Saat&Saat’te ise alim süreci “Yanlış insanla doğru isler yapılmaz!” felsefesiyle yürütülür ve “fırsat eşitliği” esasına dayanır. Adaylar “eğitim, deneyim, bilgi, beceri ve karakter özellikleri” kriterlerine uygunluk durumuna göre seçilir.

İşe alım sürecinde temel amaç, kurumumuzun strateji, ortak değerleri ve hedefleri gözetilerek, isin gerektirdiği niteliklere uygun, doğru adayların kuruma kazandırılmasıdır.

Sürecimiz, çeşitli kariyer portalları, firma içi network ve mağazalarımızda duyuruların yayınlanmasıyla başlamakta, başvuruların incelenmesi, sıralı mülakatlar, değerlendirme araçlarının yapılmasıyla devam etmektedir. Teklif yapılacak adaya referans kontrolü, ücret belirleme çalışmasının yapılması ve is teklifinin sunulması ile sonuçlanmaktadır.

Değerlendirmelerimiz sonunda adaylara mutlaka olumlu ve olumsuz geri bildirim yapılmaktadır.

Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözetilerek değerlendirilir.