İnsan Kaynakları, Açık Pozisyonlar ve İş Başvuru Formu
TR EN

İNSAN KAYNAKLARI

İK Stratejimiz

Saat&Saat Mağazacılık olarak insan kaynakları stratejimiz;

Firmamızın sektöründeki liderliğini sürdürmesi için, kurumsal ortak değerlerimiz olan “Sorumluluk, Saygı ve Sonuç Odaklılık” a uygun, alanında en yetkin çalışanları şirketimize kazandırarak, etkin ödüllendirme, kariyer planlama ve yenilikçi elitim sistemleriyle gelişimlerini sağlayarak, kurum aidiyetini güçlendirmek, motivasyonu yüksek çalaranlarla hedeflerimize emin adamlarla yürümektir.

İK Politikamız

Saat&Saat İK Birimi olarak;

 • Is gücümüzü; sektörel deneyimi olan, yetkinlikleri gelişmiş doğru kişiler arasından seçeriz,
 • Ailemize katılan çalışanlarımızın, güçlü yönlerinin firmamıza olan katkılarını destekler ve sürekli gelişimlerini hedefleriz,
 • Başarıları önemser ve ödüllendirir, gelişmesi gereken yönlerimizi geliştiririz,
 • İç iletişimi yüksek tutarak çalışanlarımızın karar alma süreçlerinde katılımcı olmasını destekleriz,
 • Aramıza katılan çalışanlarımızım firmaya olan aidiyetlerini güçlendirmeyi hedefleriz,
 • Yeni açılan pozisyon ve görevlerde içimizdeki arkadaşlarımıza öncelik tanırız ve kendilerini bu konuda teşvik ederiz.
 • IK uygulamaları konusunda sektöre örnek olacak yeni projeler geliştirmek için çalışırız.

İşe Alım Sürecimiz

Saat&Saat’te ise alim süreci “Yanlış insanla doğru isler yapılmaz!” felsefesiyle yürütülür ve “fırsat eşitliği” esasına dayanır. Adaylar “eğitim, deneyim, bilgi, beceri ve karakter özellikleri” kriterlerine uygunluk durumuna göre seçilir.

İşe alım sürecinde temel amaç, kurumumuzun strateji, ortak değerleri ve hedefleri gözetilerek, isin gerektirdiği niteliklere uygun, doğru adayların kuruma kazandırılmasıdır.

Sürecimiz, çeşitli kariyer portalları, firma içi network ve mağazalarımızda duyuruların yayınlanmasıyla başlamakta, başvuruların incelenmesi, sıralı mülakatlar, kişilik testleri yapılmasıyla devam etmektedir. Teklif yapılacak adaya referans kontrolü, ücret belirleme çalışmasının yapılması ve is teklifinin sunulması ile sonuçlanmaktadır.

Değerlendirmelerimiz sonunda adaylara mutlaka olumlu ve olumsuz geri bildirim yapılmaktadır.

Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözetilerek değerlendirilir.

Kariyer Planlama

Firmamızda kariyer planlama süreci Genel Müdürlük ve Mağazacılık çalışanları için ayrı bir süreçte yürütülür. Organizasyon gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkan görev atamalarında çalışanlarımız değerlendirilerek görev değişikliği terfi ve atamaları gerçekleştirilir.

Bu süreçte IK tarafından her bir pozisyon ve görevin kariyer rotası belirlenmiştir. Çalışanlarımızın değerlendirmesi ise “bir önceki dönem gösterdiği performans, eğitimi, deneyimi, kişilik testi sonucu, birim müdürü görüsü ve son olarak da IK görüş ve onayı” ile gerçekleştirilir.

Eğitim ve Gelişim

“İnsana yapılan yatırım en yüksek geri dönüşümü olan ve kalıcı yatırımdır.” Saat&Saat IK birimi olarak eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi bu düşünceye dayanarak gerçekleştiriyoruz.

Ailemize katılan kişiler ilk günden itibaren oryantasyon eğitimine alınırlar, görev yaptıkları süre içerisinde de “ mesleki ve davranışsal gelişim” eğitimleri ile gelişimleri desteklenir. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde amacımız spesifik is ihtiyaçlarına cevap vermek ve is başında ölçülebilir, gözlemlenebilir sonuçlar yaratmaktır.

Sosyal Etkinlik ve Organizasyonlarımız

 • Çalışanlarımız ile her hafta ve her ay belli bir konsept belirlenerek sosyal etkinlikler düzenlenir.
 • Doğum günü ve diğer mutlu anlarını birlikte kutlayıp mutluluklarını paylaşırız.
 • İşlerinde gösterdikleri basariyi birlikte kutlarız.
 • Anneler Günü, Babalar günü, Kadınlar Günü gibi günler bizde çeşitli sürprizlerle kutlanır ve paylaşımlarda bulunulur.


İş başvurusu için